Latest Entries
Seagrass Beach Resort
Best Beach Resorts / Best Beach Resorts in Samal

Seagrass Beach Resort


Ang isang nakamamanghang landscape at isang kaakit-akit na tanawin habang papalubog ang araw, ay isa sa mga hinahanap-hanap na lugar ng mga karamihang tao at ito ay kadalasang natatagpuan sa Samal Island. Ang Seagrass Beach Resort ay isa sa mga pinag-uusapang resort sa Samal Island ngayon at isang pangunahing target ng mga bisita. Ang resort … Continue reading